ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Countdown ตึก 101 6วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Countdown ตึก 101 6วัน 4คืน

206   0

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Countdown ตึก 101 6วัน 4คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

  • อุทยานทาโรโกะ – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – อณุสรณ์สถานเจียงไคเชค
    – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมลอยสือเฟิน – ตึกไทเป101
  • เดินทางโดย สายการบิน THAI LION AIR

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์ไต้หวัน อาเฮีย ทาโรโกะ ฮัวเหลียน 5วัน 3คืน