ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน Very good Taiwan 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน Very good Taiwan 4วัน 3คืน

79   0

ทัวร์ไต้หวัน Very good Taiwan 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • วัดเหวินหวู่
 • ชมเมืองท่าโรแมนติก ตั้นสุ่ย
 • อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค
 • อุทยานเหย่หลิว
 • เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น
 • วัดหลงซาน
 • เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101
 • ช้อปปิ้งตลาดดัง เฟิ่งเจียไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
 • พัก โรงแรมอาบน้ำแร่ 1 คืน ไถจง 1 คืน ไทเป 1 คืน
 • พิเศษ! อาหาร เสี่ยวหลงเปา ปลาประธานาธิบดี ซีฟู้ดเหย่หลิว
 • เดินทางโดย สายการบิน Thai Vietjet (VZ)

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191


 

ทัวร์ไต้หวัน Very good Taiwan 4วัน 3คืน