ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานา ฮิลส์ เที่ยวโซนใหม่ EP.2 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานา ฮิลส์ เที่ยวโซนใหม่ EP.2 4วัน 3คืน

377   0

ไฮไลท์โปรแกรม

 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์
 • ชมสะพานมือยักษ์ สวนดอกไม้
 • โซนใหม่ Eclipse Square
 • สุดคุม จุใจบานาฮิลส์ 2 วัน
 • สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง
 • ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ
 • เดินชมเมืองโบราณฮอยอัน
 • สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งไมตรี
 • ช้อปปิ้งสินค้า ฮาน มาร์เก็ต
 • พักบานาฮิลส์ 1 คืน
 • เมนูกุ้งมังกร จัดเต็มบุฟเฟ่ต์บานาฮิลล์
 • เดินทางโดย สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


 

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานา ฮิลส์ เที่ยวโซนใหม่ EP.2 4วัน 3คืน