ทัวร์เอเซีย » ทัวร์พม่า » ทัวร์พม่า เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

“ทัวร์พม่า

รหัสโปรแกรม : 14676

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

11,990 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 65, ธ.ค. 65, ม.ค. 66 -

เดินทางโดยติดต่อเรา

ทัวร์พม่า เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • พระราชวังบุเรงนอง
  • เจดีย์ชเวมอดอว์
  • พระธาตุอินทร์แขวน
  • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  • พระเจดีย์โบตะทาวน์
  • พระใหญ่หงาทัตจี
  • พักบนอินทร์แขวน 1 คืน
  • พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว
  • เดินทางโดย สายการบิน Myanmar Airways (8M)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
04 – 06 พฤศจิกายน 2565 12,990
05 – 07 พฤศจิกายน 2565 12,990
11 – 13 พฤศจิกายน 2565 11,990
12 – 14 พฤศจิกายน 2565 11,990
18 – 20 พฤศจิกายน 2565 12,990
19 – 21 พฤศจิกายน 2565 12,990
25 – 27 พฤศจิกายน 2565 13,990
26 – 28 พฤศจิกายน 2565 13,990
02 – 04 ธันวาคม 2565 13,990
03 – 05 ธันวาคม 2565 14,990
09 – 11 ธันวาคม 2565 13,990
10 – 12 ธันวาคม 2565 14,990
11 – 13 ธันวาคม 2565 13,990
16 – 18 ธันวาคม 2565 12,990
17 – 19 ธันวาคม 2565 12,990
23 – 25 ธันวาคม 2565 12,990
24 – 26 ธันวาคม 2565 12,990
28 – 30 ธันวาคม 2565 13,990
29 – 31 ธันวาคม 2565 14,990
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566 15,990
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 15,990
01 – 03 มกราคม 2566 13,990

ทัวร์พม่า เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า