ทัวร์เอเซีย » ทัวร์พม่า » ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..MYANMAR ไหว้พระ 5 วัดดัง เอาใจสายมู 1 วัน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..MYANMAR ไหว้พระ 5 วัดดัง เอาใจสายมู 1 วัน

130   0

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..MYANMAR ไหว้พระ 5 วัดดัง เอาใจสายมู 1 วัน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • เจดีย์ไจ๊ปุ่น
  • พระราชวังบุเรงนอง
  • พระธาตุมุเตา
  • พระนอนชเวตาเลียว
  • เจดีย์เยเลพญา
  • เจดีย์โบตาทาวน์
  • เทพทันใจ
  • พระมหาเจดีย์ชเวดากองพระนอนตาหวาน
  • ตลาดสก๊อต
  • เดินทางโดยสายการบิน นกแอร์ (DD) 

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน
09 ต.ค.65 09 ต.ค.65 4,999
16 ต.ค.65 16 ต.ค.65 6,999
21 ต.ค.65 21 ต.ค.65 6,999
23 ต.ค.65 23 ต.ค.65 5,999
30 ต.ค.65 30 ต.ค.65 3,999
06 พ.ย.65 06 พ.ย.65 3,999
11 พ.ย.65 11 พ.ย.65 5,999
13 พ.ย.65 13 พ.ย.65 5,999
20 พ.ย.65 20 พ.ย.65 4,999
25 พ.ย.65 25 พ.ย.65 5,999
27 พ.ย.65 27 พ.ย.65 3,999
04 ธ.ค.65 04 ธ.ค.65 6,999
09 ธ.ค.65 09 ธ.ค.65 6,999
11 ธ.ค.65 11 ธ.ค.65 6,999
18 ธ.ค.65 18 ธ.ค.65 3,999
25 ธ.ค.65 25 ธ.ค.65 5,999
30 ธ.ค.65 (เทศกาลปีใหม่) 30 ธ.ค.65 6,999
01 ม.ค.66 (เทศกาลปีใหม่) 01 ม.ค.66 7,999
08 ม.ค.66 08 ม.ค.66 5,999
15 ม.ค.66 15 ม.ค.66 5,999
20 ม.ค.66 20 ม.ค.66 5,999
29 ม.ค.66 29 ม.ค.66 5,999
05 ก.พ.66 05 ก.พ.66 5,999
12 ก.พ.66 12 ก.พ.66 5,999
17 ก.พ.66 17 ก.พ.66 5,999
26 ก.พ.66 26 ก.พ.66 5,999
05 มี.ค.65 05 มี.ค.65 7,999
12 มี.ค.65 12 มี.ค.65 5,999
17 มี.ค.65 17 มี.ค.65 5,999
19 มี.ค.65 19 มี.ค.65 5,999

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..MYANMAR ไหว้พระ 5 วัดดัง เอาใจสายมู 1 วัน

ทัวร์พม่า