ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง บาน่าฮิลล์ สุดติ่งกระดิ่งแมว 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง บาน่าฮิลล์ สุดติ่งกระดิ่งแมว 4วัน 3คืน

120   0

ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง บาน่าฮิลล์ สุดติ่งกระดิ่งแมว 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • นั่งสามล้อชมพระราชวัง – ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร – วัดเทียนมู่
  • ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค
  • นั่งรถราง ALPINE COASTER – วัดหลินอึ๋ง
  • สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร
  • ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ
  • ล่องเรือกระด้ง
  • เดินทางโดยสายการบิน Thai Air Asia (FD)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดการเดินทาง ราคา / ท่าน
18 – 21 กันยายน 2565 13,999
23 – 26 กันยายน 2565 13,999
25 – 28 กันยายน 2565 13,999
30 กันยายน – 03 ตุลาคม 65 13,999
02 – 05 ตุลาคม 2565 13,999
07 – 10 ตุลาคม 2565 13,999
09 – 12 ตุลาคม 2565 14,999
12 – 15 ตุลาคม 2565 14,999
14 – 17 ตุลาคม 2565 13,999
16 – 19 ตุลาคม 2565 13,999
21 – 24 ตุลาคม 2565 14,999
23 – 26 ตุลาคม 2565 14,999
28 – 31 ตุลาคม 2565 13,999
30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 65 13,999
04 – 07 พฤศจิกายน 2565 13,999
06 – 09 พฤศจิกายน 2565 13,999
11 – 14 พฤศจิกายน 2565 13,999
13 – 16 พฤศจิกายน 2565 13,999
18 – 21 พฤศจิกายน 2565 13,999
20 – 23 พฤศจิกายน 2565 13,999
25 – 28 พฤศจิกายน 2565 13,999
27 – 30 พฤศจิกายน 2565 13,999
02 – 05 ธันวาคม 2565 15,999
04 – 07 ธันวาคม 2565 15,999
09 – 12 ธันวาคม 2565 15,999
11 – 14 ธันวาคม 2565 14,999
16 – 19 ธันวาคม 2565 14,999
25 – 28 ธันวาคม 2565 17,999
28 – 31 ธันวาคม 2565 17,999

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บาน่าฮิลล์ สุดติ่งกระดิ่งแมว 4วัน 3คืน


Pharmacie Montignac Dordogne Pharmacie de la Vézère