ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง DANANG BANA HILLS เที่ยวหรูอยู่สบาย 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง DANANG BANA HILLS เที่ยวหรูอยู่สบาย 4วัน 3คืน

105   0

ทัวร์เวียดนามกลาง DANANG BANA HILLS เที่ยวหรูอยู่สบาย 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดงบา
  • ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้
  • นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมพระราชวังเว้
  • ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – ชมการแสดง MOON SHOW
  • สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส
  • สะพานมือสีทอง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
  • ล่องเรือกระด้ง
  • เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร
  • วัดหลินอึ๋ง – ร้านขนมพื้นเมือง – ตลาดฮาน
  • เดินทางโดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดการเดินทาง ราคาทัวร์/ ท่าน
29 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2565 14,999
03 – 06 พฤศจิกายน 2565 14,999
05 – 08 พฤศจิกายน 2565 14,999
10 – 13 พฤศจิกายน 2565 14,999
12 – 15 พฤศจิกายน 2565 14,999
17 – 20 พฤศจิกายน 2565 14,999
19 – 22 พฤศจิกายน 2565 14,999
24 – 27 พฤศจิกายน 2565 14,999
26 – 29 พฤศจิกายน 2565 14,999
01 – 04 ธันวาคม 2565 14,999
02 – 05 ธันวาคม 2565 16,999
04 – 07 ธันวาคม 2565 14,999
08 – 11 ธันวาคม 2565 14,999
09 – 12 ธันวาคม 2565 16,999
10 – 13 ธันวาคม 2565 16,999
11 – 14 ธันวาคม 2565 14,999
15 – 18 ธันวาคม 2565 14,999
17 – 20 ธันวาคม 2565 14,999
22 – 25 ธันวาคม 2565 15,999
24 – 27 ธันวาคม 2565 15,999
29 ธันวาคม 2565 – 01 มกราคม 2566 22,999
30 ธันวาคม 2565 – 02 มกราคม 2566 22,999
31 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 22,999

ทัวร์เวียดนามกลาง DANANG BANA HILLS เที่ยวหรูอยู่สบาย 4วัน 3คืน