ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เกาหลี » ทัวร์เกาหลี KOREA HAPPINESS WINTER 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี KOREA HAPPINESS WINTER 5วัน 3คืน

280   0

ทัวร์เกาหลี KOREA HAPPINESS WINTER 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • ไร่สตอเบอร์รี่
 • เกาะนามิ
 • THE GARDEN OF THE MORNIG CALM
 • สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
 • สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
 • ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์
 • ย่านเมียงดง
 • หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
 • พระราชวังชางด็อกกุง
 • โดนัทคาเฟ่ พาจู
 • PAJU PREMIUM OUTLET
 • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X [XJ]

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์เกาหลี KOREA HAPPINESS WINTER 5วัน 3คืน