ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนาม กรี๊ดๆ 2วัน 1คืน พักบาน่าฮิลล์

ทัวร์เวียดนาม กรี๊ดๆ 2วัน 1คืน พักบาน่าฮิลล์

93   0

ทัวร์เวียดนาม กรี๊ดๆ 2วัน 1คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง-ชมสะพานมังกร
  • หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้ง
  • ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101-ย่านเมืองเก่า-นั่งสามล้อชมเมือง
  • บานาฮิลล์-ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า-หมู่บ้านฝรั่งเศส
  • โบสถ์SAINTDANIS-FANTASYPARK
  • สะพานลอยฟ้า GOLDEN BRIDGE – นั่งรถราง – สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์
  • ร้านของฝากเมืองดานัง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
  • พักบาน่าฮิลล์ พร้อมบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ
  • เดินทางโดย สายการบิน VIETJET (VZ)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดการเดินทาง ราคา / ท่าน
17 – 18 กันยายน 65 8,977.-
18 – 19 กันยายน 65 8,977.-
25 – 26 กันยายน 65 8,977.-
02 – 03 ตุลาคม 65 8,977.-
22 – 23 ตุลาคม 65 (วันปิยมหาราช) 9,777.-

ทัวร์เวียดนาม กรี๊ดๆ 2วัน 1คืน