ทัวร์ยุโรป » ทัวร์ฝรั่งเศส » ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส รูอ็องซ์ มองซ์แซงต์มิเชล 7วัน 4คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส รูอ็องซ์ มองซ์แซงต์มิเชล 7วัน 4คืน

323   0

ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส รูอ็องซ์ มองซ์แซงต์มิเชล 7วัน 4คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • หอไอเฟลแลนด์มาร์คฝรั่งเศส
  • มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง
  • อิสระช้อปปิ้งตามอธัยาศัย
  • พระราชวังแวร์ซายส์
  • ล่องเรือบาโตมูช
  • เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้
  • เดินทางโดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
17 – 23 พฤศจิกายน 2565 49,990
24 – 30 พฤศจิกายน 2565 49,990
03 – 09 ธันวาคม 2565 51,990
08 – 14 ธันวาคม 2565 51,990

ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส รูอ็องซ์ มองซ์แซงต์มิเชล 7วัน 4คืน