ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ 5วัน 3คืน

249   0

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • ทะเลสาบอาชิ • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
 • หุบเขาโอวาคุดานิ
 • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
 • สวนดอกไม้ฮานาโนะมิยาโกะ
 • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
 • ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • วัดอาซากุสะ
 • ถนนนากามิเซ
 • ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
 • พระราชวังอิมพีเรียล
 • ฮาราจูกุ ศาลเจ้าเมจิ
 • อิออน มอลล์
 • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X [XJ]

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191


วันเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน
03 ส.ค. 65 07 ส.ค. 65 30,999
05 ส.ค. 65 09 ส.ค. 65 29,999
17 ส.ค. 65 21 ส.ค. 65 30,999
19 ส.ค. 65 23 ส.ค. 65 29,999
24 ส.ค. 65 28 ส.ค. 65  30,999
25 ส.ค. 65 29 ส.ค. 65 30,999
26 ส.ค. 65 30 ส.ค. 65 30,999
02 ก.ย. 65 06 ก.ย. 65 30,999
09 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 30,999
23 ก.ย.65 27 ก.ย. 65 30,999
30 ก.ย. 65 04 ต.ค. 65 30,999

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ 5วัน 3คืน