ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน

281   0

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
  • เที่ยวเกาะเวนิส “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน”
  • เที่ยวมิลาน ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน
  • พักสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน พัก Interlaken และ เมืองลูเซิร์น
  • หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ
  • เมืองซุก ถ่ายรูปกับ CLOCK TOWER แลนด์มาร์กที่สำคัญของเมือง
  • นั่งรถไฟด่วน TGV เข้าสู่ปารีส
  • ขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟิล สัญลักษณ์ของนครปารีส
  • พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย)
  • เดินทางโดยสายการบิน การ์ต้าร์ แอร์เวย์ (QR)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคา/ท่าน
วันที่  28 พ.ค. – 5 มิ.ย. (วันเฉลิมฯพระราชินี) 93,999
วันที่  18 – 26 มิ.ย. 95,999
นที่ 9 – 17 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา + วันเข้าพรรษา) 98,999
วันที่  23 – 31 ก.ค. (วันเฉลิมฯพระเจ้าอยู่หัว) 98,999
วันที่  6 – 14 ส.ค. (วันแม่แห่งชาติ) 98,999
วันที่  10 – 18 ก.ย. 96,999
วันที่  24 ก.ย. – 2 ต.ค. 96,999
วันที่  8 – 16 ต.ค. 96,999
วันที่  22 – 30 ต.ต. (วันปิยมหาราช) 96,999
วันที่  29 ต.ค. – 6 พ.ย. 96,999
วันที่  12 – 20 พ.ย. 94,999
วันที่  29 พ.ย. – 7 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ) 94,999

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน