ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ » ทัวร์ยุโรป สวิสเซอรแ์แลนด์ ฝรั่งเศส ซูริค ลูเซิร์น เซอร์แมท ปารีส

ทัวร์ยุโรป สวิสเซอรแ์แลนด์ ฝรั่งเศส ซูริค ลูเซิร์น เซอร์แมท ปารีส

139   0

ทัวร์ยุโรป สวิสเซอรแ์แลนด์ ฝรั่งเศส ซูริค ลูเซิร์น เซอร์แมท ปารีส 8วัน 5คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • บินลงซูริค กลับทางปารีส
  • ชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่าซูริค
  • เมืองเก่าบาเซิล เมืองแห่งวัฒนธรรม
  • นั่งรถไฟขึ้นสู่ เขากอร์เนอร์แกรต
  • ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ประตูชัยฝรั่งเศส
  • ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่ แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
  • นอนเซอร์แมท 1 คืน
  • เมนูพิเศษ หอยเอสคาโก้
  • ไม่รวมวีซ่า (ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์)
  • เดินทางโดย สายการบิน SINGAPORE AIRLINES (SQ)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
07 – 14 กันยายน 2565 69,990.-
07 – 14 ธันวาคม 2565 73,990.-

ทัวร์ยุโรป สวิสเซอรแ์แลนด์ ฝรั่งเศส ซูริค ลูเซิร์น เซอร์แมท ปารีส 8วัน 5คืน