ทัวร์ยุโรป » ทัวร์ฝรั่งเศส » ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ 7วัน 4คืน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ 7วัน 4คืน

181   0

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ 7วัน 4คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • หอไอเฟลแลนด์มาร์คฝรั่งเศส
  • มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง
  • อิสระช้อปปิ้งตามอธัยาศัย
  • พระราชวังแวร์ซายส์
  • ล่องเรือบาโตมูช
  • เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้
  • เดินทางโดย สายการบิน SINGAPORE AIRLINES

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
03 – 09 มิถุนายน 2565 49,990
13 – 19 กรกฎาคม 2565 49,990
12 – 18 สิงหาคม 2565 49,990
16 – 22 กันยายน 2565 48,990
12 – 18 ตุลาคม 2565 49,990
22 – 28 ตุลาคม 2565 49,990

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ 7วัน 4คืน


Compra Zitromax Online

Buy Amoxil UK