ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน3คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน3คืน

382   0

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
 • พระราชวังดายโนย
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์
 • ชมสะพานมือยักษ์ สวนดอกไม้
 • ล่องเรือกระด้งชมธรรมชาติ
 • เดินชมเมืองโบราณฮอยอัน
 • สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งไมตรี
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
 • ช้อปปิ้งสินค้า ฮาน มาร์เก็ต
 • พิเศษ!! พักบานาฮิลส์ 1 คืน
 • พิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาติ ลิ้มรสกุ้งมังกร
 • เดินทางโดย สายการบิน THAI VIETJET

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2565 13,990
14 – 17 กรกฎาคม 2565 13,990
28 – 31 กรกฎาคม 2565 13,990
11 – 14 สิงหาคม 2565 15,990
25 – 28 สิงหาคม 2565 13,990
08 – 11 กันยายน 2565 13,990
15 – 18 กันยายน 2565 13,990
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565 13,990
06 – 09 ตุลาคม 2565 13,990
13 – 16 ตุลาคม 2565 15,990
21 – 24 ตุลาคม 2565 15,990

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4วัน3คืน