ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ชิลเวอร์ 7วัน 4คืน

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ชิลเวอร์ 7วัน 4คืน

358   0

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ชิลเวอร์ 7วัน 4คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • มิลาน อิตาลี – จัตุรัสกลางเมือง – มหาวิหารมิลาน -ศูนย์การค้า GALLERIA VITTORIO MANUELE II
 • อนุสาวรีย์เลโอนาโด้ ดาเวนชี – ถนนแฟชั่น MONTE NAPOLEONE
 • เวนิส – ถนนชอปปิ้ง – จตุรัสซันมาร์โก – มหาวิหาร – หอระฆัง – หนาฬิกา – มหาวิหารซานตามาเรีย
 • พระราชวังดอจ์ด – สะพานถอนหายใจ – สะพานริอัลโต
 • ฟ็อกซ์ทาว์น เอาท์เล็ต – ลูเซิร์น -สะพานไม้ชาเปล – BUCHERER SHOP – ร้านของฝาก CASAGRANDE
 • กำแพงเมืองเก่า – สิงโตแห่งลูเซิร์น – สถานีรถไฟ – OLD TOWN
 • กรินเดลวาลด์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า – นั่งรถไฟสู่จุงเฟรา – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ
 • อุโมงค์น้ำแข็ง – ยอดเขาจุงเฟรา – ร้านไฮไทม์ – ธารน้ำแข็งอาเล็ทช์
 • เลาเทอร์บรุนเนิน – น้ำตกชเตาบ์บัค – ชอปปิ้งเอาท์เล็ต
 • ถนนช้อปปิ้งบานโฮฟสตราเซอร์ – จัตุรัสเมือง – ทะเลสาบซูริค – โบสถ์โกรสมึนส์เทอ
 • เดินทางโดย สายการบิน เทอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดการเดินทาง (ราคาต่อท่าน)
26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 65

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา)

59,777.-
23 – 29 สิงหาคม 65 64,777.-
20 – 26 กันยายน 65 64,777.-
18 – 24 ตุลาคม 65

(วันปิยมหาราช)

64,777.-

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ชิลเวอร์ 7วัน 4คืน