ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

540   0

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • โรม
 • นครรัฐวาติกัน
 • มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์
 • โคลอสเซียม
 • น้ำพุเทรวี่
 • บันไดสเปน
 • หอเอนปิซ่า
 • เกาะเวนิส
 • จัตุรัสเซ็นท์มาร์ค
 • มหาวิหารมิลาน
 • อินเทอลาเก้น สวิตเซอร์แลนด์
 • ยอดเขาจุงฟราวด์
 • เลาเทอร์บรุนเน่น
 • CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
 • ปารีส
 • จัตุรัสทรอกาเดโร
 • ล่องเรือแม่น้ำแซน (ฝรั่งเศส)
 • พระราชวังแวร์ซายส์
 • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
 • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์
 • ถนนช็องเซลีเซ
 • เดินทางโดยสายการบิน การ์ต้าร์ แอร์เวย์ (QR)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคา/ท่าน
2 – 10 มิ.ย. 2565 87,999
8 – 16 ก.ค. 2565 89,999
11 – 19 ส.ค. 2565 89,999
9 – 17 ก.ย. 2565 87,999
7 – 15 ต.ค. 2565 89,999
4 – 12 พ.ย. 2565 79,999
9 – 17 ธ.ค. 2565 85,999
24 ธ.ค. – 1 ม.ค. 2566 95,999
12 – 20 ม.ค. 2566 85,999

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน