ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน พัก 5 ดาว 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน พัก 5 ดาว 4วัน 3คืน

172   0

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน พัก 5 ดาว 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • เที่ยว 3เมือง เว้ ดานัง ฮอยอัน
 • เจดีย์เทียนมู่
 • ล่องเรือแม่น้ำหอม
 • นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์
 • พัก**โรงแรม Mercure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์
 • หมู่บ้านกั๊มทาน
 • นั่งเรือกระด้ง
 • เมืองโบราณฮอยอัน
 • สะพานมังกร
 • วัดลินห์อึ้ง
 • ช้อปปิ้งตลาดฮาน
 • เดินทางโดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท (VZ) 

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


 

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน พัก 5 ดาว 4วัน 3คืน