ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

327   0

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 • ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวน์อายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล์
 • พัก**โรงแรม Mercure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์
 • เมืองเว้
 • เจดีย์เทียนมู่
 • ตลาดดองบา
 • ล่องเรือแม่น้ำหอม
 • สะพานมังกร
 • วัดลินห์อึ๋ง
 • ช้อปปิ้งตลาดฮาน
 • เดินทางโดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน