ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวีเดน » ทัวร์สวีเดน เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 11 วัน

ทัวร์สวีเดน เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 11 วัน

254   0

ทัวร์สวีเดน เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 11 วัน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • ชมเมืองหลวงกรุงสต๊อกโฮม
 • ขึ้นชมวิวเนินเขาถนน
 • เข้าชมซิตี้ฮอลล์
 • เที่ยวแกมล่าสแตน
 • แวะถ่ายรูปพระราชวังสต็อคโฮล์ม
 • โดยสารเรือสำราฐ Tallink – silja Line พักห้อง Sea view
 • เที่ยวเมืองฮัปซาลูชมปราสาทฮัปซาลู
 • เดินเล่นย่านเมืองเก่าบนทางเดินริมทะเลแสนโรแมนติกมีคูร์ซาล
 • ชมโบสถ์เซนต์แมรี่
 • เช้าชมพระราชวังแคทเดอริก
 • ถนนคนเดิน walking street
 • ชมโบส์ถหินเทมเปอเลียวลิโอ
 • ชมจัตุรัสรัฐสภา
 • อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ
 • เดินทางโดยสายการบินไทย TG

สอบถามโปรแกรมเต็ม

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดการเดินทาง  ราคาเริ่มต้น
เมษายน-ตุลาคม 2565 159,900.-บาท 

ทัวร์สวีเดน เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 11 วัน


koupit-pilulky.com