ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ » ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน บินQR

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน บินQR

33   0

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน บินQR

ไฮไลท์โปรแกรม

  • พิชิต 2 ยอดเขา เขากรอนเนอร์แกรต และ เขาจุงเฟรา Top of Europe
  • ชมเทือกเขาแอลป์กับรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” และ ” Golden Pass”
  • นั่งกระเช้าลอยฟ้า The V-Cableways (กระเช้าใหม่ล่าสุด)ลงมาจากเขาจุงเฟรา
  • ชมศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ
  • น้ำพุจรวดเจทโด
  • เดินทางโดย สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์

สอบถามโปรแกรมเต็ม

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดการเดินทาง ราคาเริ่มต้น/ท่าน
28 ม.ค. – 5 ก.พ. 2565 99,888.- บาท
11 – 19 ก.พ. 65(วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา) 99,999.- บาท
28 ก.พ. – 8 มี.ค. 2565 99,999.- บาท
11 – 19 มี.ค. 2565 99,999.- บาท
25 มี.ค. – 2 เม.ย. 2565 99,999.- บาท

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน บินQR