ทัวร์ยุโรป » ทัวร์เยอรมนี » Charming East Europe 7วัน 5คืน

Charming East Europe 7วัน 5คืน

64   0

Charming East Europe 7วัน 5คืน

  • เยอรมัน ออสเตรีย เชค
  • มิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและมีอาร์ตแกลเลอรี่ดีที่สุด
  • ซาลสเบิร์ก เมืองแห่งศิลปินเพลงซึ่งเป็นสถานที่เกิดของอัจฉริยะโมสาร์ตที่ฉลองครบรอบ 250 ปี ในปี 2006
  • ฮอลสตัท อีกเมืองหนึ่งที่งดงามในแถบยุโรปตะวันออก และเป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย
  • เชสกี้ครุมลอฟ เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 อาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992
  • ปราก เมืองหลวงแห่งเช็ก ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของความโรแมนติค ชมสะพานชาร์ล และชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่าและกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปรากพร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย
  • คาร์โรวีวารี เมืองแห่งน้ำพุร้อนและเป็นแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่อุดมไปด้วยคุณค่าสรรพคุณการรักษาโรคต่างๆ
  • นูเรมเบิร์ก เมืองเก่าแก่ด้านสถาปัตยกรรมอีกแห่งของประเทศเยอรมันและมีความงดงามน่ารักของอาคารบ้านเรือน
  • โรเธนเบิร์ก หรือชื่อเต็ม Rothenburg Ob Der Tauber เมืองน่ารักดุจเทพนิยายเป็นเมืองยุคกลางที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดของเยอรมนีภายในเมืองเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค และสไตล์เรอเนสซองส์ บรรยากาศราวกับว่าวันเวลาได้หยุดนิ่งมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17
  • เดินทางโดย สายการบิน โอมานแอร์ (WY)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


Charming East Europe 3 Countries

เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ก 7 วัน 5 คืน /WY

 

4-10 มิ.ย.2566 ก.ค.-ก.ย.2566 13-19 ต.ค. 2566

22-28 ต.ค.2566

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 68,559 72,995 66,995

Charming East Europe 7วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป