ล่องเรือดินเนอร์เจ้าพระยา
ล่องเรือเจ้าพระยา Meridian Cruise Sunset

ระยะเวลา 17.00 - 19.00 น. เสาร์-อาทิตย์ ราคาเริ่มต้น ผู้ใหญ่ 399 เด็ก 299 บาท

เดินทาง เสาร์ - อาทิตย์