ทัวร์เอเซีย » ทัวร์พม่า » พม่า มัณฑะเลย์ พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา

พม่า มัณฑะเลย์ พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา

205   0

มหัศจรรย์….พม่า มัณฑะเลย์ พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • มัณฑะเลย์
 • พินอูลวิน
 • นั่งรถม้าชมเมือง
 • ตลาดเช้าพินอูลวิน
 • วัดพระมหาอันตูกานตาร์
 • ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี
 • อมรปุระ
 • สะพานไม้อูเบ็ง
 • เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
 • วัดกุโสดอ
 • สกายน์
 • เจดีย์นมนาง
 • ขึ้นเขาสกายน์
 • เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น
 • เจดีย์อูมินทงแส่
 • เดินทางโดย สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดเดินทาง ราคา
28-30 มีนาคม 2563 11,900.-
03-05 เมษายน 2563 13,900.-
04-06 เมษายน 2563 13,900.-
13-15 เมษายน 2563 14,900.-

มหัศจรรย์….พม่า มัณฑะเลย์ พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3วัน 2คืน