ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน เลทส์โก เช็คอินตัวแม่ 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน เลทส์โก เช็คอินตัวแม่ 5วัน 3คืน

40   0

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป เลทส์โก เช็คอินตัวแม่ 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ
  • ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  • แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • เดินทางโดย สายการบิน EVA AIR (BR)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


 กำหนดการเดินทาง ราคา
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 18,999
05 – 09 มีนาคม 2563 17,999
03 – 07 เมษายน 2563 (วันจักรี) 20,999
16 – 20 เมษายน 2563 19,999
23 – 27 เมษายน 2563 19,999
07 – 11 พฤษภาคม 2563 19,999
13 – 17 พฤษภาคม 2563 19,999
21 – 25 พฤษภาคม 2563 18,999
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 18,999
25 – 29 มิถุนายน 2563 17,999

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป เลทส์โก เช็คอินตัวแม่ 5วัน 3คืน