ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน เลทส์โก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน เลทส์โก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2 4วัน 3คืน

41   0

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป เลทส์โก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ
  • ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  • แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • เดินทางโดย สายการบิน Thai Airways (TG)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


 กำหนดการเดินทาง ราคา
13 – 16  กุมภาพันธ์ 2563 19,999
20 – 23  กุมภาพันธ์ 2563 19,999
05 – 08  มีนาคม 2563 19,999
12 – 15  มีนาคม 2563 19,999
19 – 22  มีนาคม 2563 19,999
26 – 29  มีนาคม 2563 19,999
03 – 06 เมษายน 2563 20,999
10 – 13 เมษายน 2563 26,999
12 – 15 เมษายน 2563 28,999
23 – 26 เมษายน 2563 19,999
30  เม.ษ. – 03 พ.ค. 2563 20,999
03 – 06 พฤษภาคม 2563 20,999
14 – 17 พฤษภาคม 2563 19,999
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563 20,999
18 – 21 มิถุนายน 2563 19,999

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป เลทส์โก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2 4วัน 3คืน