ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาหลีซาน ทาโระโกะ ซุปตาร์… สามแซ่บ

ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาหลีซาน ทาโระโกะ ซุปตาร์… สามแซ่บ

89   0

ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาหลีซาน ทาโระโกะ 6วัน5คืน ซุปตาร์… สามแซ่บ

ไฮไลท์โปรแกรม 

  • นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน
  • อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
  • อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ
  • ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
  • ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง
  • เมนูพิเศษ… ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, สุกี้สไตล์ไต้หวัน TAKAO
  • ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  • เดินทางโดย สายการบิน THAI AIRWAYS

โหลดโปรแกรม
 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


 กำหนดการเดินทาง ราคา
11 – 16 เมษายน 2563 (สงกรานต์) 33,888.-บาท
12 – 17 เมษายน 2563 (สงกรานต์) 33,888.-บาท

ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาหลีซาน ทาโระโกะ 6วัน5คืน ซุปตาร์… สามแซ่บ