ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน T-DED WONDERFUL TAIWAN

ทัวร์ไต้หวัน T-DED WONDERFUL TAIWAN

46   0

ทัวร์ไต้หวัน T-DED WONDERFUL TAIWAN 5วัน4คืน

ไฮไลท์โปรแกรม AZTPE55

  • ช้อปฟิน บินหรู อยู่สบาย
  • อยู่ดี อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว 1คืน
  • นั่งกระเช้าเหมาคง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • เจียงไคเช็ค ตึกไทเป ซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป
  • อาหารมื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา สลัดกุ้งมังกร
  • เดินทางโดย สายการบิน EVA AIR

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดการเดินทาง ราคา
19 – 23 กันยายน 2562 19,999.-บาท
24 – 28 ตุลาคม 2562 19,999.-บาท
07 – 11 พฤศจิกายน 2562 19,999.-บาท
13 – 17 ธันวาคม 2562 19,999.-บาท
20 – 24 ธันวาคม 2562 20,999.-บาท

ทัวร์ไต้หวัน T-DED WONDERFUL TAIWAN 5วัน4คืน