ทัวร์แอฟริกาใต้ » ทัวร์แอฟริกาใต้ South Africa Paradise 8วัน บินSQ

ทัวร์แอฟริกาใต้ South Africa Paradise 8วัน บินSQ

38   0

ทัวร์แอฟริกาใต้ South Africa Paradise 8วัน บินSQ

ไฮไลท์โปรแกรม

  • พักโรงแรม The Palace of the Lost City
  • เมืองโจฮันเนสเบิร์กและเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้
  • เมืองที่ได้ชื่อว่าสวยงามติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก
  • ท่องดินแดนซาฟารี สนุกกับกิจกรรมGAME DRIVEเพื่อตามล่าหา Big 5
  • เดินทางโดย สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

***กรุณาเปิดและดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกต้อง***


กำหนดเดินทาง ราคา
11 – 18 มีนาคม 2563 111,500.-บาท
08 – 15 เมษายน 2563 107,500.-บาท
10 – 17 เมษายน 2563 107,500.-บาท
30 เม.ย. – 07 พ.ค.  2563 110,900.-บาท

ทัวร์แอฟริกาใต้ South Africa Paradise 8วัน บินSQ