ทัวร์ยุโรป » ทัวร์จอร์เจีย » ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8วัน บินTK

ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8วัน บินTK

218   0

ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8วัน บินTK

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ (Old town of Tbilisi)
  • นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress)
  • โบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้า มรดกโลก
  • วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli cathedral)
  • นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อเดินทางสู่ โบสถ์เกอร์เกติสเมบา (Gergeti sameba church)
  • ป้อมปราสาทอันนานูรี (Ananuri fortress)
  • ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี
  • ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ
  • เดินทางโดย สายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดเดินทาง ราคา
18-25 ต.ค. 2562 ราคา 57,500.- บาท
23-30 ต.ค. 2562 ราคา 57,500.- บาท
08-15 พ.ย. 2562 ราคา 55,500.- บาท
15-22 พ.ย. 2562 ราคา 55,500.- บาท
02-09 ธ.ค. 2562 ราคา 55,500.- บาท
06-13 ธ.ค. 2562 ราคา 55,500.- บาท
09-16 ธ.ค. 2562 ราคา 55,500.- บาท
14-21 ธ.ค. 2562 ราคา 55,500.- บาท
25 ธ.ค.- 1 ม.ค. 2563 ราคา 59,500.- บาท
26 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2563 ราคา 57,500.- บาท
28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 2563 ราคา 59,500.- บาท
31 ธ.ค.- 7 ม.ค. 2563 ราคา 59,500.- บาท
26 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563 ราคา 55,500.- บาท
13 – 20 ก.พ. 2563 ราคา 55,500.- บาท
13-20 มี.ค. 2563 ราคา 55,500.- บาท
20 – 27 มี.ค. 2563 ราคา 55,500.- บาท
06-13 เม.ย. 2563 ราคา 57,500.- บาท
07-14 เม.ย. 2563 ราคา 57,500.- บาท
10- 17 เม.ย. 2563 ราคา 59,500.- บาท
12-19 เม.ย. 2563 ราคา 59,500.- บาท
14-21 เม.ย. 2563 ราคา 57,500.- บาท
15-22 เม.ย. 2563 ราคา 57,500.- บาท

ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8วัน บินTK