ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง » ทัวร์เวียดนามกลาง EASY WONDERFUL BANA HILL

ทัวร์เวียดนามกลาง EASY WONDERFUL BANA HILL

36   0

ทัวร์เวียดนามกลาง EASY WONDERFUL BANA HILL 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • พักบานาฮิลล์ 1 คืน
  • สวนสนุกบาน่าฮิลล์
  • สะพานทอง
  • เมืองมรดกโลกฮอยอัน
  • ล่องเรือแม่น้ำหอม
  • นั่งเรือกระด้ง
  • พัก 4 ดาว 2 คืน
  • เดินทางโดย สายการบิน THAI AIR ASIA (PG)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคา
18 – 21 เมษายน 2563 13,900
29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563 14,900
14 – 17 พฤษภาคม 2563 14,900
17 – 20 พฤษภาคม 2563 13,900
21 – 24 พฤษภาคม 2563 14,900
24 – 27 พฤษภาคม 2563 14,900
28 – 31 พฤษภาคม 2563 13,900
30 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2563 14,900
03 – 06 มิถุนายน 2563 (วันเฉลิมฯพระราชินี) 14,900
06 – 09 มิถุนายน 2563 12,900
18 – 21 มิถุนายน 2563 14,900
25 – 28 มิถุนายน 2563 14,900

ทัวร์เวียดนามกลาง EASY WONDERFUL BANA HILL 4วัน 3คืน