ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามกลาง EASY DAZZLING BANAHILL V.1

ทัวร์เวียดนามกลาง EASY DAZZLING BANAHILL V.1

281   0

ทัวร์เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์ EASY DAZZLING BANAHILL V.1

ไฮไลท์โปรแกรม 4วัน 3คืน

  • พักและสนุก บนบาน่าฮิลล์
  • สะพานมือ Golden Bridge
  • เมืองมรดกโลกฮอยอัน
  • ล่องเรือแม่น้ำหอม
  • ล่องเรือกระด้ง
  • เมนูอาหารทะเล
  • บุฟเฟ่ห์นานาชาติ
  • แถมฟรี ตุ๊กตาที่ระลึกเวียดนาม ร่มพับ ถุงผ้ารักษ์โลก
  • พัก 4 ดาว 2 คืน
  • เดินทางโดย สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VZ)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดเดินทาง ราคา
06-09 พฤศจิกายน 2562 11,900
10–13 พฤศจิกายน 2562 11,900
13-16 พฤศจิกายน 2562 11,900
20-23 พฤศจิกายน 2562 11,900
04-07 ธันวาคม 2562 12,900
11-14 ธันวาคม 2562 12,900
25-28 ธันวาคม 2562 13,900
15–18 มกราคม 2563 11,900
22-25 มกราคม 2563 12,900
23-26 มกราคม 2563 12,900
30 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563 13,900
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2563 11,900
05 – 08 กุมภาพันธ์ 2563 12,900
26 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 11,900
01-04 มีนาคม 2563 11,900
04-07 มีนาคม 2563 11,900
08-11 มีนาคม 2563 11,900
18-21 มีนาคม 2563 11,900
19-22มีนาคม 2563 13,900
22 – 25 มีนาคม 2563 11,900
25 – 28 มีนาคม 2563 11,900

ทัวร์เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์ EASY DAZZLING BANAHILL V.1