ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เกาหลี » ทัวร์เกาหลี SAKURA SARANGHAE 6วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี SAKURA SARANGHAE 6วัน 3คืน

46   0

ทัวร์เกาหลี SAKURA SARANGHAE 6วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่เอเวอร์แลนด์
  • ชมซากุระ JAYU PARK สวนยออิโด
  • ชมซากุระเทือกเขาโซรัคซาน
  • ไหว้พระวัดชินฮึงซา
  • เล่นสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • ชมพระราชวังชางด็อกกุง
  • ช้อปปิ้งเมียงดง ฮงแด
  • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดการเดินทาง ราคา
04 – 09 มีนาคม 2563 17,999.-บาท
05 – 10 มีนาคม 2563 16,999.-บาท
06 – 11 มีนาคม 2563 17,999.-บาท
07 – 12 มีนาคม 2563 17,999.-บาท
11 – 16 มีนาคม 2563 17,999.-บาท
12 – 17 มีนาคม 2563 15,999.-บาท
13 – 18 มีนาคม 2563 17,999.-บาท
14 – 19 มีนาคม 2563 17,999.-บาท
17 – 22 มีนาคม 2563 16,999.-บาท
18 – 23 มีนาคม 2563 17,999.-บาท
19 – 24 มีนาคม 2563 16,999.-บาท
20 – 25 มีนาคม 2563 17,999.-บาท
21 – 26 มีนาคม 2563 17,999.-บาท
22 – 27 มีนาคม 2563 16,999.-บาท
23 – 28 มีนาคม 2563 16,999.-บาท
25 – 30 มีนาคม 2563 17,999.-บาท
26 – 31 มีนาคม 2563 16,999.-บาท
27 มี.ค. – 01 เม.ย. 2563 17,999.-บาท
28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563 17,999.-บาท
29 มี.ค. – 03 เม.ย. 2563 16,999.-บาท
30 มี.ค. – 04 เม.ย. 2563 16,999.-บาท
31 มี.ค. – 05 เม.ย. 2563 16,999.-บาท
01 – 06 เมษายน 2563 18,999.-บาท
02 – 07 เมษายน 2563 19,999.-บาท
03 – 08 เมษายน 2563 18,999.-บาท
04 – 09 เมษายน 2563 16,999.-บาท
07 – 12 เมษายน 2563 17,999.-บาท
08 – 13 เมษายน 2563 17,999.-บาท
09 – 14 เมษายน 2563 22,999.-บาท
10 – 15 เมษายน 2563 24,999.-บาท
11 – 16 เมษายน 2563 24,999.-บาท
12 – 17 เมษายน 2563 23,999.-บาท
13 – 18 เมษายน 2563 23,999.-บาท
14 – 19 เมษายน 2563 21,999.-บาท
15 – 20 เมษายน 2563 20,999.-บาท
17 – 22 เมษายน 2563 16,999.-บาท
18 – 23 เมษายน 2563 16,999.-บาท
21 – 26 เมษายน 2563 16,999.-บาท
22 – 27 เมษายน 2563 17,999.-บาท
24 – 29 เมษายน 2563 17,999.-บาท
28 เม.ย. – 03 พ.ค. 62 19,999.-บาท
29 เม.ย. – 04 พ.ค. 62 19,999.-บาท

ทัวร์เกาหลี SAKURA SARANGHAE 6วัน 3คืน