ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เกาหลี » ทัวร์เกาหลี KOREA SAKURA BLINK BLINK 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี KOREA SAKURA BLINK BLINK 5วัน 3คืน

42   0

ทัวร์เกาหลี KOREA SAKURA BLINK BLINK 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ชมซากุระ … KYUNG HEE UNIVERSITY
  • สนุกกับสวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
  • สุดชิวชมซากุระที่ทะเลสาบซอกซอน
  • ชมพระราชวังชางด็อกกุง
  • เช็คอินหมู่บ้านอิกซอกดง
  • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดการเดินทาง ราคา
05 – 09 มีนาคม 63 14,999.-บาท
07 – 11 มีนาคม 63 16,999.-บาท
11 – 15 มีนาคม 63 16,999.-บาท
14 – 18 มีนาคม 63 16,999.-บาท
18 – 22 มีนาคม 63 16,999.-บาท
21 – 25 มีนาคม 63 17,999.-บาท
26 – 30 มีนาคม 63 17,999.-บาท
28 มี.ค. – 01 เม.ย.63 17,999.-บาท
02 – 06 เมษายน 63 19,999.-บาท
03 – 07 เมษายน 63 19,999.-บาท
04 – 08 เมษายน 63 (หยุดวันจักรี) 20,999.-บาท
09 – 13 เมษายน 63 (หยุดวันสงกรานต์) 21,999.-บาท
10 – 14 เมษายน 63 (หยุดวันสงกรานต์) 23,999.-บาท
11 – 15 เมษายน 63 (หยุดวันสงกรานต์) 23,999.-บาท
12 – 16 เมษายน 63 (หยุดวันสงกรานต์) 23,999.-บาท
13 – 17 เมษายน 63 (หยุดวันสงกรานต์) 22,999.-บาท
22 – 26 เมษายน 63 16,999.-บาท
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 63 (หยุดวันแรงงาน) 20,999.-บาท
29 เม.ย. – 03 พ.ค.63 (หยุดวันแรงงาน) 19,999.-บาท
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 63 (หยุดวันแรงงาน) 19,999.-บาท

ทัวร์เกาหลี KOREA SAKURA BLINK BLINK 5วัน 3คืน