ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TVG 10วัน บินTG

ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TVG 10วัน บินTG

54   0

ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TVG 10วัน บินTG

ไฮไลท์โปรแกรม

 • โรม
 • นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม
 • เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
 • หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ
 • จัตุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นต์มาร์ค
 • เวนิส ล่องเรือกอนโดล่า
 • ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล – ช้อปปิ้ง
 • กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
 • ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – อิน เทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง
 • ดีจอง – นั่งรถไฟ TGV – ปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
 • ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ – เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล ชั้น 2
 • มหาวิหารซาเครเกอร์ – LA VALLÉE VILLAGE
 • หอไอเฟล – ประตูชัย – Duty Free – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
 • เดินทางโดย สายการบิน Thai Airways (TG)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


วันเดินทาง ราคา
05-14 มีนาคม 2563 75,900.-บาท
17-26 มีนาคม 2563 75,900.-บาท
10-19 เมษายน 2563 92,900.-บาท
18-27 เมษายน 2563 79,900.-บาท
30 เม.ย.- 9 พ.ค. 2563 88,900.-บาท
07-16 พฤษภาคม 2563 77,900.-บาท
22-31 พฤษภาคม 2563 77,900.-บาท
05-14 มิถุนายน 2563 79,900.-บาท
18-27 มิถุนายน 2563 79,900.-บาท

ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TVG 9วัน บินTG