ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ » ทัวร์สวิส UNSEEN SWITZERLAND 11วัน บินTG

ทัวร์สวิส UNSEEN SWITZERLAND 11วัน บินTG

225   0

ทัวร์สวิส UNSEEN SWITZERLAND 11วัน บินTG

ไฮไลท์โปรแกรม

 • 10 ท่านออกเดินทาง !!!
 • นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส First Class Bogie
 • พักในเมืองเซอร์แมท(Zermatt) สองคืน
 • พิเศษสุด พัก Burgenstock ที่พักระดับ 5 ดาว
 • วิหารเซนต์กัลเลน
 • นั่งรถไฟ ขึ้นยอดเขากรอเนอร์แกรท
 • ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 • นั่งกระเช้าชมวิวเขาแบทเมอร์ฮอร์น
 • ธารน้ำแข็งอเลิท์ชกลาเซียร์ชกลาเซียร์
 • พิพิธภัณฑ์สุนัขเซนต์
 • ปราสาทเอเกิล
 • หมู่บ้านชอมเปเร
 • นั่งกระเช้าสู่ ครัวซ์ เดอ คูเลท์
 • ปราสาทชิลลอง
 • อนุสาวรีย์ชาลี แชลปปลิ้น
 • ทะเลสาบเบลาเซ
 • รถรางไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฮาร์เดอร์ คุล์ม
 • ยอดเขาชิลธอร์น
 • หมู่บ้านกริมเมลวาลด์
 • ยอดเขากรินเดลวาลด์ – เฟียสต์
 • ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
 • นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาสทอส
 • น้ำตกไรน์
 • เดินทางโดย สายการบิน Thai Airways (TG)

โหลดโปรแกรม คลิ๊ก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

***กรุณาเปิดและดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกต้อง***


กำหนดเดินทาง ราคา
10-20 เมษายน 2563 165,900.-บาท
30 เม.ย.-10 พ.ค. 2563 165,900.-บาท
16-26 พฤษภาคม 2563 165,900.-บาท
30 พ.ค.-09 มิ.ย. 2563 165,900.-บาท
20-30 มิถุนายน 2563 165,900.-บาท
03-13 กรกฎาคม 2563 165,900.-บาท
06-16 สิงหาคม 2563 165,900.-บาท
17-27 กันยายน 2563 165,900.-บาท
09-19 ตุลาคม 2563 165,900.-บาท

ทัวร์สวิส UNSEEN SWITZERLAND 11วัน บินTG