ทัวร์รัสเซีย » ทัวร์รัสเซีย Nice of Russia 6วัน บินTG

ทัวร์รัสเซีย Nice of Russia 6วัน บินTG

91   0

ทัวร์รัสเซีย Nice of Russia 6วัน บินTG

ไฮไลท์โปรแกรม

  • มอสโคว์ – ซาร์กอส
  • ชมกรุงมอสโคว์
  • พระราชวังเครมลิน
  • จัตุรัสแดง
  • ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล
  • สนุกสนานกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนโดยเหล่าสุนัขฮัสกี้
  • ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
  • รับประทานอาหารค่ำร้าน Hard Rock Cafe
  • เดินทางโดย สายการบินไทย (TG)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดเดินทาง ราคา
08 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ราคา 38,500.-บาท
21 – 26 มีนาคม 2563 ราคา 38,500.-บาท
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 ราคา 39,900.-บาท

ทัวร์รัสเซีย Nice of Russia 6วัน บินTG