ทัวร์รัสเซีย » ทัวร์รัสเซีย Hilight Russia 2 Cities 6วัน บินTG

ทัวร์รัสเซีย Hilight Russia 2 Cities 6วัน บินTG

63   0

ทัวร์รัสเซีย Hilight Russia 2 Cities 6วัน บินTG

ไฮไลท์โปรแกรม

  • มอสโคว์ – เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  • ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
  • โบสถ์หยดเลือด
  • พระราชวังเครมลิน
  • จัตุรัสแดง
  • ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล
  • ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
  • รับประทานอาหารค่ำร้าน Hard Rock Cafe
  • เดินทางโดย สายการบิน Thai Airways (TG)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก! 

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดเดินทาง ราคา
08 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 42,500.-บาท
21 – 26 มีนาคม 2563 42,500.-บาท
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563 44,900.-บาท

ทัวร์รัสเซีย Hilight Russia 2 Cities 6วัน บินTG