ทัวร์รัสเซีย » ทัวร์รัสเซีย สงกรานต์ 2563 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน

ทัวร์รัสเซีย สงกรานต์ 2563 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน

23   0

ทัวร์รัสเซีย สงกรานต์ 2563 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • เที่ยวเจาะลึกรัสเซีย นั่งรถไฟด่วนจาก กรุงมอสโคว์ สู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • โบสถ์โฮลีทรินิตี้
 • หอนาฬิกาซาวิเออร์
 • ชมการแสดงละครสัตว์
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์
 • เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • เมืองปีเตอร์ฮอฟ
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • ชมโบสถ์หยดเลือด
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • ป้อมปีเตอร์และปอล
 • มหาวิหารคาซาน
 • เอาท์เลทวิลเลจปุกคาวา
 • เดินทางโดย สายการบิน Qatar Airways (QR)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

***กรุณาเปิดและดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกต้อง***


กำหนดการเดินทาง ราคา
08 – 15 เมษายน 2563 59,900.-บาท
13 – 20 เมษายน 2563 59,900.-บาท

ทัวร์รัสเซีย สงกรานต์ 2563 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8วัน