ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส จุงเฟรา 8วัน บินEY

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส จุงเฟรา 8วัน บินEY

224   0

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส จุงเฟรา 8วัน บินEY

ไฮไลท์โปรแกรม

 • นครรัฐวาติกัน
 • มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
 • โคลอสเซียม
 • น้ำพุเทรวี่
 • บันไดเสปน
 • หอเอนเมืองปิซ่า
 • เกาะเวนิส
 • สะพานถอนลมหายใจ
 • จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค
 • ล่องเรือกอนโดล่า
 • อินเทอร์ลาเค่น
 • นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
 • ปารีส – พระราชวังแวร์ซายย์
 • ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
 • ห้างลาฟาแยต
 • เดินทางโดย สายการบิน Etihad Airways (EY)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดเดินทาง ราคา
08-15 เม.ย. 2563 63,900.-บาท
03-10 พ.ค. 2563 57,900.-บาท
02-09 มิ.ย. 2563 57,900.-บาท
03-10 ก.ค. 2563 66,900.-บาท
07-14 ส.ค. 2563 66,900.-บาท
11-18 ก.ย. 2563 57,900.-บาท
09-16 ต.ค. 2563 59,900.-บาท
22-29 ต.ค. 2563 59,900.-บาท

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส จุงเฟรา 8วัน บินEY