ทัวร์เอเซีย » ทัวร์พม่า » ทัวร์มัณฑเลย์ พุกาม 3วัน 2คืน

ทัวร์มัณฑเลย์ พุกาม 3วัน 2คืน

43   0

ทัวร์มัณฑเลย์ พุกาม 3วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • บินบางกอกแอร์ ไฟล์สวย เช้ากลับค่ำ
 • บินตรงมัณฑะเลย์ โดย Bangkok Airways
 • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์/พระราชวังไม้สัก
 • สักการะวัดกุโสดอ ชมวัดอนันดา
 • ชมวิหารธรรมยันจี
 • เที่ยวชมเจดีย์ติโลมินโล/วัดกุบยางกี
 • ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง สักการะวัดมนุหะ
 • สักการะเจดีย์ชเวสิกอง
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
 • พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา โชว์ หุ่นเชิดโบราณ
 • บริการเลาท์ ฟรี!!
 • เดินทางโดย สายการบิน Bangkok Airways 

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดเดินทาง ราคา
20 – 22 กันยายน 62 10,997.-
12 – 14 ตุลาคม 62 *วันคล้ายวันสวรรคต ร.9* 12,997.-
22 – 24 พฤศจิกายน 62 10,997.-
8 – 10 ธันวาคม 62 *วันรัฐธรรมนูญ* 12,997.-
20 – 22 ธันวาคม 62 11,997.-

ทัวร์มัณฑเลย์ พุกาม 3วัน 2คืน