ทัวร์เอเซีย » ทัวร์พม่า » ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน เลทส์โก สายบุญ

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน เลทส์โก สายบุญ

155   0

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน เลทส์โก สายบุญ 3วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
  • พักโรงแรม บนอินทร์แขวน 1 คืน
  • ชมพระเจดีย์เยเลพญา
  • ชมวัดมหาเจดีย์
  • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA (FD)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดการเดินทาง ราคา
05 – 07 มิถุนายน 2563 9,999.-บาท
06 – 08 มิถุนายน 2563 9,999.-บาท
11 – 13 มิถุนายน 2563 8,999.-บาท
12 – 14 มิถุนายน 2563 9,999.-บาท
13 – 15 มิถุนายน 2563 9,999.-บาท
19 – 21 มิถุนายน 2563 9,999.-บาท
20 – 22 มิถุนายน 2563 9,999.-บาท
26 – 28 มิถุนายน 2563 9,999.-บาท
27 – 29 มิถุนายน 2563 9,999.-บาท
04 – 06 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา) 12,999.-บาท
05 – 07 กรกฎาคม 2563 (วันเข้าพรรษา) 10,999.-บาท
10 – 12 กรกฎาคม 2563 9,999.-บาท
11 – 13 กรกฎาคม 2563 9,999.-บาท
17 – 19 กรกฎาคม 2563 9,999.-บาท
18 – 20 กรกฎาคม 2563 8,999.-บาท
24 – 26 กรกฎาคม 2563 9,999.-บาท
01 – 03 สิงหาคม 2563 9,999.-บาท
07 – 09 สิงหาคม 2563 9,999.-บาท
08 – 10 สิงหาคม 2563 9,999.-บาท
14 – 16 สิงหาคม 2563 9,999.-บาท
15 – 17 สิงหาคม 2563 8,999.-บาท
21 – 23 สิงหาคม 2563 9,999.-บาท
22 – 24 สิงหาคม 2563 9,999.-บาท
28 – 30 สิงหาคม 2563 9,999.-บาท
29 – 31 สิงหาคม 2563 9,999.-บาท

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน เลสโก มหาเจดีย์ทอง 3วัน2คืน