ทัวร์เอเซีย » ทัวร์พม่า » ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ 4วัน 3คืน

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ 4วัน 3คืน

331   0

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์
  • สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์
  • พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม
  • ชมอาทิตย์อัสดง
  • สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
  • ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมืองมิงกุน
  • เดินทางโดย สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดการเดินทาง ราคา
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 14,999
05 – 08 มีนาคม 2563 14,999
12 – 15 มีนาคม 2563 14,999
26 – 29 มีนาคม 2563 14,999
23 – 26 เมษายน 2563 14,999
24 – 27 เมษายน 2563 14,999
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 (วันแรงงาน) 16,999
07 – 10 พฤษภาคม 2563 14,999
14 – 17 พฤษภาคม 2563 14,999
21 – 24 พฤษภาคม 2563 14,999
28 – 31 พฤษภาคม 2563 14,999
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563 14,999
05 – 08 มิถุนายน 2563 12,999
12 – 15 มิถุนายน 2563 13,999
19 – 22 มิถุนายน 2563 13,999
26 – 29 มิถุนายน 2563 14,999
03 – 06 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา) 16,999
09 – 12 กรกฎาคม 2563 12,999
17 – 20 กรกฎาคม 2563 13,999
23 – 26 กรกฎาคม 2563 13,999
31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2563 13,999
21 – 24 สิงหาคม 2563 14,999
04 – 07 กันยายน 2563 14,999
18 – 21 กันยายน 2563 14,999
25 – 28 กันยายน 2563 14,999
08 – 11 ตุลาคม 2563 15,999
09 – 12 ตุลาคม 2563 15,999
15 – 18 ตุลาคม 2563 15,999
16 – 19 ตุลาคม 2563 15,999
23 – 26 ตุลาคม 2563 (วันปิยมหาราช) 16,999
29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 15,999
30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2563 15,999
05 – 08 พฤศจิกายน 2563 15,999
06 – 09 พฤศจิกายน 2563 15,999
12 – 15 พฤศจิกายน 2563 15,999
13 – 16 พฤศจิกายน 2563 15,999

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ 4วัน 3คืน