ทัวร์เอเซีย » ทัวร์พม่า » ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ เลทส์โก ทะเลเจดีย์

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ เลทส์โก ทะเลเจดีย์

381   0

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ เลทส์โก ทะเลเจดีย์ 3วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง
  • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
  • ชมวิวทะเลเจดีย์ กว่า 3000 องค์ แห่งอาณาจักรพุกาม
  • ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
  • เมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา
  • เดินทางโดย สายการบิน Bangkok Airways (PG)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดการเดินทาง ราคา
24 – 26 เมษายน 2563 12,999
04 – 06 พฤษภาคม 2563 (วันวิสาขบูชา) 14,999
08 – 10 พฤษภาคม 2563 12,999
15 – 17 พฤษภาคม 2563 12,999
12 – 14 มิถุนายน 2563 11,999
19 – 21 มิถุนายน 2563 12,999
26 – 28 มิถุนายน 2563 12,999
04 – 06 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา) 14,999
10 – 12 กรกฎาคม 2563 11,999
17 – 19 กรกฎาคม 2563 12,999
24 – 26 กรกฎาคม 2563 12,999
31 ก.ค. – 02 ส.ค. 2563 12,999
07 – 09 สิงหาคม 2563 12,999
14 – 16 สิงหาคม 2563 12,999
21 – 23 สิงหาคม 2563 12,999
28 – 30 สิงหาคม 2563 12,999
04 – 06 กันยายน 2563 12,999
11 – 13 กันยายน 2563 12,999
18 – 20 กันยายน 2563 12,999
25 – 27 กันยายน 2563 12,999
02 – 04 ตุลาคม 2563 13,999
09 – 11 ตุลาคม 2563 13,999
16 – 18 ตุลาคม 2563 13,999
23 – 25 ตุลาคม 2563 15,999
30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 13,999
06 – 08 พฤศจิกายน 2563 13,999
13 – 15 พฤศจิกายน 2563 13,999

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ 4วัน 3คืน