ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน

ทัวร์ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน

97   0

ทัวร์ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

  • นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
  • ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง(Golden Bridge) + อิสระเต็มวัน ณ บาน่าฮิลล์
  • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
  • ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม
  • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ + อาหารไทยและกุ้งมังกร
  • ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
  • บินเช้า กลับดึก เที่ยวเต็ม
  • พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
  • เดินทางโดย สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดเดินทาง ราคา
วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 62 12,899.-
วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 62 11,899.-
วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 62 13,899.-
วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 62 12,899.-
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 62 13,899.-
วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 62 12,899.-
วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 62 12,899.-
วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 62 12,899.-
วันที่ 28 พ.ย.-1ธ.ค. 62 13,899.-
วันที่ 2-5 ธันวาคม 62 12,899.-
วันที่ 3-6 ธันวาคม 62 12,899.-
วันที่ 15-18 ธันวาคม 62 12,899.-
วันที่ 17-20 ธันวาคม 62 12,899.-
วันที่ 18-21 ธันวาคม 62 12,899.-
วันที่ 19-22 ธันวาคม 62 13,899.-
วันที่ 5-8 มกราคม 63 12,899.-
วันที่ 7-10 มกราคม 63 12,899.-
วันที่ 8-11 มกราคม 63 12,899.-
วันที่ 16-19 มกราคม 63 13,899.-
วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 63 12,899.-
วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 63 12,899.-
วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 63 12,899.-
วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 63 13,899.-
วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 63 13,899.-
วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 63 12,899.-
วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 63 12,899.-
วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 63 12,899.-
วันที่ 3-6 มีนาคม 63 12,899.-
วันที่ 6-9 มีนาคม 63 13,899.-
วันที่ 10-13 มีนาคม 63 12,899.-
วันที่ 11-14 มีนาคม 63 12,899.-
วันที่ 12-15 มีนาคม 63 13,899.-
วันที่ 15-18 มีนาคม 63 12,899.-
วันที่ 17-20 มีนาคม 63 12,899.-
วันที่ 24-27 มีนาคม 63 12,899.-

ทัวร์ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4วัน 3คืน