ทัวร์ตุรกี » ทัวร์ตุรกี TURKEY ANATOLIA 9วัน7คืน

ทัวร์ตุรกี TURKEY ANATOLIA 9วัน7คืน

277   0

ทัวร์ตุรกี TURKEY ANATOLIA 9วัน7คืน 

ไฮไลท์โปรแกรม

 • เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • พิเศษ เข้าชมสวนผลไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน
 • ความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช
 • ดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
 • ดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 • สัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • เมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
 • บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
 • เดินทางโดย สายการบิน Turkmenistan Airlines

เดือน  กรกฎาคม
13 ก.ค. 62 – 21 ก.ค. 62   25,900
20 ก.ค. 62 – 28 ก.ค. 62 * วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10 29,900
27 ก.ค. 62 – 04 ส.ค. 62 * วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10 29,900
เดือน  สิงหาคม
03 ส.ค. 62 – 11 ส.ค. 62   26,900
10 ส.ค. 62 – 18 ส.ค. 62 * วันแม่ 29,900
17 ส.ค. 62 – 25 ส.ค. 62   26,900
24 ส.ค. 62 – 01 ก.ย. 62   26,900
31 ส.ค. 62 – 08 ก.ย. 62   26,900
เดือน  กันยายน
07 ก.ย. 62 – 15 ก.ย. 62   26,900
14 ก.ย. 62 – 22 ก.ย. 62   26,900
21 ก.ย. 62 – 29 ก.ย. 62   26,900
28 ก.ย. 62 – 06 ต.ค. 62   27,900
เดือน  ตุลาคม
05 ต.ค. 62 – 13 ต.ค. 62 * วันสวรรคต ร.9 29,900
12 ต.ค. 62 – 20 ต.ค. 62 * วันสวรรคต ร.9 29,900
19 ต.ค. 62 – 27 ต.ค. 62 * วันปิยมหาราช 29,900
26 ต.ค. 62 – 03 พ.ย. 62   27,900
เดือน  พฤศจิกายน
02 พ.ย. 62 – 10 พ.ย. 62   27,900
09 พ.ย. 62 – 17 พ.ย. 62   27,900
16 พ.ย. 62 – 24 พ.ย. 62   27,900
23 พ.ย. 62 – 01 ธ.ค. 62   27,900
30 พ.ย. 62 – 08 ธ.ค. 62 * วันพ่อ 29,900
เดือน  ธันวาคม
07 ธ.ค. 62 – 15 ธ.ค. 62 * วันรัฐธรรมนูญ 29,900
14 ธ.ค. 62 – 22 ธ.ค. 62   27,900
21 ธ.ค. 62 – 29 ธ.ค. 62 * วันคริสต์มาส 27,900
28 ธ.ค. 62 – 05 ม.ค. 63 * วันปีใหม่ 29,900
เดือน  มกราคม
04 ม.ค. 63 – 12 ม.ค. 63   26,900
11 ม.ค. 63 – 19 ม.ค. 63   26,900
18 ม.ค. 63 – 26 ม.ค. 63 * วันตรุษจีน 26,900
25 ม.ค. 63 – 02 ก.พ. 63 * วันตรุษจีน 27,900
เดือน  กุมภาพันธ์
01 ก.พ. 63 – 09 ก.พ. 63 * วันมาฆบูชา 29,900
08 ก.พ. 63 – 16 ก.พ. 63 * วันมาฆบูชา 29,900
15 ก.พ. 63 – 23 ก.พ. 63   27,900
22 ก.พ. 63 – 01 มี.ค. 63   27,900
29 ก.พ. 63 – 08 มี.ค. 63   27,900
เดือน  มีนาคม
07 มี.ค. 63 – 15 มี.ค. 63   27,900
14 มี.ค. 63 – 22 มี.ค. 63   27,900
21 มี.ค. 63 – 29 มี.ค. 63   27,900

โหลดโปรแกรม
 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ราคาทัวร์รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น ( 75 USD/ลูกค้า 1 ท่าน)

☎ สอบถาม 086-222-4225 , 081-553-0191
ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/08877
Line id arinaroundtour
Add Friend

ทัวร์ตุรกี TURKEY ANATOLIA 9วัน7คืน