ทัวร์ตุรกี » ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี 9 วัน บินTK

ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี 9 วัน บินTK

68   0

ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี 9 วัน บินTK

ไฮไลท์โปรแกรม

 • พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน โรงแรม 5 ดาว ณ เมืองคัปปาโดเกีย
 • พิเศษทานอาหารร้าน Nusr-Et ร้านสเต็กชื่อดังของ Salt Bae ที่โด่งดังจากท่าโรยเกลือ
 • บินตรงโดยสายการบิน Turkish Airlines (บินภายใน 1 เที่ยว)
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
 • เมืองคัปปาโดเกีย
 • ชมนครใต้ดิน
 • ชม PASABAG VALLEY
 • หุบเขาอุซิซาร์
 • พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 • ปราสาทปุยฝ้าย
 • นครโบราณเฮียราโพลิส
 • หอนาฬิกาอิซเมียร์
 • มัสยิดโคนัค
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ฮิปโปโดรม
 • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • พระราชวังทอปคาปึ
 • อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
 • แกรนด์บาซาร์
 • พระราชวังโดลมาบาเชห์
 • เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines (TK)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดเดินทาง ราคา
21-29 มกราคม 2563 ราคา 49,900.- บาท
07-15 กุมภาพันธ์ 2563  ราคา 49,900.- บาท
18-26 กุมภาพันธ์ 2563  ราคา 49,900.- บาท
05-13 มีนาคม 2563  ราคา 49,900.- บาท
17-25 มีนาคม 2563  ราคา 49,900.- บาท
09-17 เมษายน 2563  ราคา 59,900.- บาท

ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี 9 วัน บินTK