ทัวร์ตุรกี » ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี 8วัน บินTK

ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี 8วัน บินTK

83   0

ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี 8วัน บินTK

ไฮไลท์โปรแกรม

 • นครใต้ดิน Underground city of Kaymakli
 • เมืองเกอเรเม (Goreme) เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 • ชมเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)
 • พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana museum)
 • ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)
 • วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian)
 • หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus)
 • บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary)
 • ชม “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque)
 • โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์
 • พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)
 • พระราชวังโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace)
 • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 • เดินทางโดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดเดินทาง ราคา
7-14 กุมภาพันธ์ 2563 ราคา 41,900.- บาท
14-21 กุมภาพันธ์ 2563 ราคา 41,900.- บาท
21-28 กุมภาพันธ์ 2563 ราคา 41,900.- บาท
28 ก.พ.-6 มีนาคม 2563 ราคา 41,900.- บาท
6-13 มีนาคม 2563 ราคา 41,900.- บาท
13-20 มีนาคม 2563 ราคา 41,900.- บาท
20-27 มีนาคม 2563 ราคา 41,900.- บาท
27 มี.ค.-3 เม.ย. 2563 ราคา 41,900.- บาท
6-13 เมษายน 2563 ราคา 43,900.- บาท
7-14 เมษายน 2563 ราคา 43,900.- บาท
8-15 เมษายน 2563 ราคา 43,900.- บาท
9-16 เมษายน 2563 ราคา 46,900.- บาท
10-17 เมษายน 2563 ราคา 46,900.- บาท
11-18 เมษายน 2563 ราคา 46,900.- บาท
12-19 เมษายน 2563 ราคา 46,900.- บาท
13-20 เมษายน 2563 ราคา 46,900.- บาท
14-21 เมษายน 2563 ราคา 46,900.- บาท
15-22 เมษายน 2563 ราคา 46,900.- บาท
24 เม.ย.-1พ.ค. 2563 ราคา 43,900.- บาท
25 เม.ย.-2พ.ค. 2563 ราคา 43,900.- บาท
26 เม.ย.-3พ.ค. 2563 ราคา 43,900.- บาท
28 เม.ย.-5พ.ค. 2563 ราคา 43,900.- บาท
3-10 พฤษภาคม 2563 ราคา 43,900.- บาท
4-11 พฤษภาคม 2563 ราคา 43,900.- บาท
5-12 พฤษภาคม 2563 ราคา 43,900.- บาท

ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี 8วัน บินTK