ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ สกี หิมะ ขาช้อป ไฟไหม้8

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ สกี หิมะ ขาช้อป ไฟไหม้8

26   0

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ สกี หิมะ ขาช้อป ไฟไหม้8 5วัน3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
  • เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
  • ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ
  • ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ และโอไดบะ
  • อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย
  • FREE WIFI ON BUS
  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

โหลดโปรแกรม

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


วันเดินทาง ราคา
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2562 18,888.-
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562 22,888.-
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562 22,888.-
01-05 ธันวาคม 2562 23,888.-
02-06 ธันวาคม 2562 25,888.-
03-07 ธันวาคม 2562 23,888.-
05-09 ธันวาคม 2562 25,888.-
07-11 ธันวาคม 2562 25,888.-
08-12 ธันวาคม 2562 23,888.-
09-13 ธันวาคม 2562 23,888.-
10-14 ธันวาคม 2562 25,888.-
11-15 ธันวาคม 2562 23,888.-
13-17 ธันวาคม 2562 23,888.-
14-18 ธันวาคม 2562 23,888.-
15-19 ธันวาคม 2562 23,888.-
16-20 ธันวาคม 2562 23,888.-
17-21 ธันวาคม 2562 23,888.-
18-22 ธันวาคม 2562 23,888.-
19-23 ธันวาคม 2562 23,888.-
20-24 ธันวาคม 2562 23,888.-
21-25 ธันวาคม 2562 23,888.-
22-26 ธันวาคม 2562 24,888.-
23-27 ธันวาคม 2562 25,888.-
25-29 ธันวาคม 2562 29,888.-
26-30 ธันวาคม 2562 29,888.-
27-31 ธันวาคม 2562 29,888.-
28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 31,888.-
30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 33,888.-
31 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63 29,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ สกี หิมะ ขาช้อป ไฟไหม้8 5วัน3คืน