ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ พิงค์มอส ไฟไหม้7

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ พิงค์มอส ไฟไหม้7

55   0

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ พิงค์มอส ไฟไหม้7 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ชม ทุ่งดอกพิงมอส หรือ ชิบะซากุระ
  • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ และแวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี
  • ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ
  • อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย
  • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X [XJ]

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดเดินทาง ราคา
16-20 เมษายน 2563 20,888.-
17-21 เมษายน 2563 22,888.-
18-22 เมษายน 2563 21,888.-
19-23 เมษายน 2563 21,888.-
20-24 เมษายน 2563 21,888.-
21-25 เมษายน 2563 20,888.-
22-26 เมษายน 2563 20,888.-
23-27 เมษายน 2563 20,888.-
24-28 เมษายน 2563 20,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้6 5วัน 3คืน